POIiS Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu"

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. została podpisana kolejna umowa o dofinasowanie nr POIS.01.05.00-00-0049/18-00.

Umowa została zawarta pomiędzy Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” będzie realizowany w latach 2019 -2020

Projekt współfinansowany przez unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Całkowity koszt inwestycji:            1.662.031,35 PLN

 Wydatki kwalifikowane:                 1.351.245,00 PLN

Dofinasowanie:                                    728.515,01 PLN

 

W ramach projektu zostanie wybudowane 0,420 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul.: Matejki 31, Stalmacha 10, Bałtycka 3, Kozielska 2, Kościuszki 53, Piotra Skargi 14A i 16, Paderewskiego 3, Cicha 2 i 6.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób, etyczny, jawny i przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia [dot] POISatmr [dot] gov [dot] pl