Taryfy i cenniki

Komunikat nr 7/2024 - ceny i stawki dla odbiorców UPRAWNIONYCH od 01.07.2024 r.

Informacja dotycząca uśrednionych cen ciepła od 01.07.2024 r.

Komunikat nr 6/2-24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. - dla odbiorców uprawnionych w sprawie cen i stawek obowiązujących od dnia 15 kwitnia 2024 r.

Komunikat nr 5/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. - dla odbiorców w sprawie cen i stawek obowiązujących od dnia 15 kwietnia 2024 r.

Informacja dot. uśrednionych cen ciepła od 29.03.2024 r.

Informacja dot. uśrednionych cen ciepła

Komunikat nr 4/2024 z dnia 29 luty 2024 r. - dla odbiorców uprawnionych w sprawie cen i stawek obowiązujących od dnia 29 marca 2024 r.

Komunikat nr 3/2024 z dnia 29 luty 2024 r. - dla odbiorców w sprawie cen i stawek obowiązujących od dnia 29 marca 2024 r.

Komunikat nr 2/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. - dla odbiorców uprawnionych w sprawie cen i stawek obowiązujących od dnia 8 stycznia 2024 r.

Komunikat nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. - dla odbiorców ciepła w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od 8 stycznia 2024 r.

Informacja dot. uśrednionych cen ciepła

Komunikat nr 12/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. -  dla odbiorców uprawnionych w sprawie cen i stawek obowiązujących od 7 lutego do 28 lutego

Komunikat nr 11/2023 dla odbiorców uprawnionych zasilanych ze źródeł K-41 i K-11 (ceny i stawki opłat obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.)

Komunikat nr 10/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. - dla odbiorców uprawnioynch w sprawie cen i stawek obowiązujących od dnia 1 maja 2023 r.

Komunikat nr 9/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. - dla odbiorców ciepła w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od dnia 1 maja 2023 r.

Komunikat nr 8/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. - dla odbiorców uprawnionych w sprawie cen i stawek obowiązujących od 14 do 30 kwietnia 2023 r.

Komunikat nr 7/2023 z dnia 31 marca 2023 r. - dla odbiorców ciepła w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od 14 kwietnia 2023 r.

Komunikat nr 6/2023 z dnia 8 marca 2023 r. - dla odbiorców uprawnionych w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od 17 marca 2023 r.

Komunikat nr 5/2023 z dnia 7 marca 2023 r. - dla odbiorców ciepła w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od 17 marca 2023 r.

Komunikat nr 4/2023 z dnia 6 marca 2023 r. – dotyczy odbiorców uprawnionych

Komunikat nr 3/2023 - dla odbiorców ciepła w sprawie maksymalnej ceny ciepła i najniższej cenie ciepła - zastąpiony komunikatem nr 4/2023

Komunikat nr 2/2023 - dla odbiorców ciepła w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od 7 lutego 2023 r.

Komunikat nr 1/2023 – ceny  i stawki opłat dla odbiorców ciepła, którym przysługuje rekompensata od 1 stycznia 2023 r. (korekta Komunikatu nr 7)

Komunikat nr 7 dla odbiorców ciepła w sprawie cen z rekompensatą obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

Komunikat nr 6 dla odbiorców ciepła w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

Komunikat nr 5 dla odbiorców ciepła w sprawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

Komunikat nr 4 dla odbiorców ciepła w sprawie przedłużenia obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż eneregii cieplnej

Komunikat nr 3 z dnia 27 maja 2022 r. dla odbiorców ciepła w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od 9 czerwca 2022 roku

Komunikat nr 2 z dnia 1 lutego 2022 r. dla odbiorców ciepła w sprawie cen i stawek opłat obowiązujących od 4 lutego 2022 roku oraz w sprawie obniżenia stawki podatku VAT

Komunikat nr 1 z dnia 1 lutego 2022 r. dla odbiorców ciepła w sprawie obniżenia stawki podatku VAT

Komunikat z dnia 4 stycznia 2022 r. dla odbiorców ciepła w sprawie obniżenia stawki podatku VAT

Załącznik do komunikatu z dnia 4 stycznia 2022 r. dla odbiorców ciepła w sprawie obniżenia stawki podatku VAT

Rozporzadzenie Ministra Finansów  z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług,dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

 

Podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło stanowi Taryfa ciepła MZEC Kędzierzyn-Koźle:

Decyzja Prezesa URE z dnia 28.03.2024 r. - Zmiana taryfy MZEC (załącznik)
Decyzja Prezesa URE z dnia 15.02.2024 r. - Zmiana taryfy MZEC (załącznik)
Decyzja Prezesa URE z dnia 14.12.2023 r. - Zmiana taryfy MZEC (załącznik)
Decyzja Prezesa URE z dnia 14.04.2023 r. - Zmiana taryfy Grupa Azoty ZAK S.A. (załącznik)
Decyzja Prezesa URE z dnia 29.03.2023 r. - Zmiana taryfy MZEC (załącznik)
Decyzja Prezesa URE z dnia 01.03.2023 r. - Zmiana taryfy MZEC (załącznik)
Decyzja Prezesa URE z dnia 23.01.2023 r. - Taryfa Grupa Azoty ZAK S.A. (załącznik)
Decyzja Prezesa URE z dnia 15.12.2022 r. - Taryfa MZEC (załacznik)

 

Archiwalne:

Taryfa dla ciepła obowiązujące od 9 czerwca 2022 (załacznik od pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załacznik od pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązujące od 4 lutego 2022 (załacznik od pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załacznik od pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązujące od 1 stycznia 2022 (załacznik od pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załacznik od pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 7 czerwca 2021 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 stycznia 2021 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 23 listopada 2020 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

 Taryfa dla ciepła obowiązująca od 23 września 2019 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 9 sierpnia 2019 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 1 stycznia 2019 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 20 września 2018 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 16 lipca 2018 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 17 lipca 2017 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 02 lutego 2017 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 sierpnia 2016 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Decyzja Prezesa URE - nowy termin obowiązywania taryfy dla ciepła do 31.12.2016r.
Taryfa dla ciepła obowiązująca od 30 stycznia 2016r. (załącznik do pobrania)

29 grudnia 2015r Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, która została opublikowana w D.U. w dniu 31 grudnia 2015r z dniem obowiązywania w dniu publikacji. Przedmiotowa zmiana nakłada obowiązek kontynuacji  opłaty zastępczej,  która miała wygasnąć z dniem 31 grudnia 2015r.

Na okoliczność wygaśnięcia obowiązku  uiszczania opłaty zastępczej Urząd Regulacji Energetyki  wezwał przedsiębiorstwa ciepłownicze  w listopadzie 2015r do dokonania zmiany taryfy dla ciepła pomniejszając ceny za ciepło o wielkość opłaty zastępczej od 1 stycznia 2016r. MZEC  wykonał przeliczenia cen ciepła pomniejszając cenę 1 GJ energii cieplnej o 0,42zł/GJ dla odbiorcy końcowego. Przedmiotowa zmiana została zatwierdzona przez Prezesa URE Wrocław oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 11 grudnia 2015r.

W związku ze zmianą ustawy  i obowiązkiem kontynuacji opłaty zastępczej przygotowaliśmy kolejną zmianę taryfy dla ciepła, która podwyższa cenę energii cieplnej o 0,42zł/GJ . Zmiana taryfy została zatwierdzona przez Prezesa URE Wrocław w dniu 11 stycznia 2016r. oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 12 stycznia 2016r. poz. 141

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 stycznia 2016 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 stycznia 2016 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 września 2015 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 sierpnia 2015 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 maja 2015  (załącznik po pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 lipca 2014 (załącznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa dla ciepła  obowiązująca od 01 stycznia 2014 (załacznik do pobrania)
Decyzja Prezesa URE (załącznik do pobrania)

Taryfa 2012 (załącznik do pobrania)

Przedłużenie okresu obowiązywania IX taryfy dla ciepła MZEC (decyzja URE).

Podział na grupy taryfowe i oznaczenia sieci ciepłowniczych (załącznik do pobrania)

Stawki opłat za przyłączenie do sieci (załącznik do pobrania)

Opłaty dodatkowe związane z dostarczaniem ciepła (załącznik do pobrania)

Cennik za parking niestrzeżony (załącznik do pobrania)

Taryfa tworzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.