KAWKA

 „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA”

NISKA EMISJA - emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.

SMOG - nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.

Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

PRZYCZYNY NISKIEJ EMISJI

 • nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych centralnego ogrzewania
 • przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze
 • niska jakość węgla i drewna
 • spalanie w piecach i kotłach c.o. odpadów
 • nieodpowiedni stan instalacji kominowych
 • niska świadomość społeczna  o wysokiej szkodliwości zanieczyszczeń

CEL PROGRAMU

 • ograniczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza spowodowanego niską emisją
 • podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia i środowiska
 • przekonanie społeczeństwa  o korzyściach płynących z likwidacji lokalnych, niskosparwnych źródeł ciepła
 • zachęcenie mieszkańców do likwidacji palenisk węglowych i podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej

Przedsięwzięcia przewidują:

 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez redukcję pyłów PM 2,5, PM 10 i CO2
 • likwidację pieców węglowych na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla
 • wykonanie instalacji wewnętrznej w częściach wspólnych oraz w niektórych lokalach
 • wybudowanie przyłączy cieplnych oraz sieci ciepłowniczej w celu podłączenia budynków w których zostały zlikwidowane paleniska węglowe
 • zakup i montaż węzłów cieplnych wraz z licznikami

 

 

 

Wszystkich zainteresownych przyłączeniem sie miejskiej sieci ciepłowniczej zachęcamy do złożenia bezpłatnego wniosku "Zapytanie o możliwość przyłączenia się do sieci"

Konkurs Jestem eKKo-KAWKA (reportaż, spot)