Informacja dla odbiorców uprawnionych od 1 lipca 2024 r.

 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH

 

W dniu 12 czerwca 2024 r. opublikowana została ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu zmiennego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) zmieniająca ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.). W wyniku zmiany działanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła zostało przedłużone od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

 

Zmiany wprowadzone ustawą to m.in.:

 

1.      Przedsiębiorstwo oblicza maksymalną cenę dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczegoz uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. o:

 

a.   46% - w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

b.   52% - w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

 

(Do 30 czerwca 2024 r. przedsiębiorstwo obliczało maksymalną cenę dostawy ciepła z uwzględnieniem cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. powiększonych o 40%).

 

 

 

2.      Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość:

 

a.   119,39 zł/GJ netto w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

b.   134,97 zł/GJ netto w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

 

dla wszystkich źródeł ciepła.

 

(Do 30 czerwca 2024 r. wysokość średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wynosiła 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł/GJ netto wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła).

 

 

 

W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi przedsiębiorstwo zobligowane jest do stosowania ceny najkorzystniejszej spośród trzech cen:

 

1.     Maksymalnej ceny ciepła

 

2.     Ceny dostawy ciepła

 

3.     Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłaty przesyłowej.

 

 

 

Najkorzystniejsze uśrednione ceny dla odbiorców uprawnionych od 1 lipca 2024 r. przedstawia tabela:

 

 

system ciepłowniczy

maksymalna cena dostawy ciepła

cena dostawy ciepła (bez wyrównania)

średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą. powiększona o średnią stawkę opłaty przesyłowej

j.m.

zł/GJ netto

zł/GJ netto

zł/GJ netto

aktualne od 01-07-2024

1

2

3

Sieć nr 1 - osiedle: Piastów, Wschód, Śródmieście, Pogorzelec, Leśne

104,11

107,81

147,63

Sieć nr 3 - osiedle Azoty, Zacisze

96,64

105,14

146,28

K-41 - Piastowska 52 Kędzierzyn-Koźle

152,59

127,77

145,27

K-11 - Tuwima 3C Kędzierzyn-Koźle

180,21

160,53

154,02

K-12 - Szkolna Kędzierzyn-Koźle

194,85

164,38

148,87

A/LG kotłownie lokalne

154,94

132,00

119,39