Dla odbiorców

Naszymi odbiorcami są  wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, spółdzielnia oraz indywidualne gospodarstwa domowe. Obecnie obsługujemy ponad 700 Odbiorców ciepła na terenie Kędzierzyna-Koźla.
W celu podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej należy złożyć Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci cieplnej wraz z wymaganymi załącznikami.
Rozpoczęcie dostawy ciepła następuje po podpisaniu Zgłoszenia zasilania obiektu i umowy sprzedaży ciepła.

Włączenie i wyłączenie ogrzewania  następuje wyłącznie na pisemne zgłoszenie właściciela, administratora lub zarządcy obiektu, z którym zawarta jest umowa na dostawę ciepła.
Szczegółowych informacji udziela dyżurny dyspozytor pod numerem tel. 77 483 34 85 wew. 19 natomist po godzinie 15.00 - 77 483 41 55

W sytuacjach awaryjnych prosimy dzwonić pod bezpłatny numer: 993

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta i Sprzedaży:
tel. 77 483 34 85 wew. 17
tel. 77 483 34 85 wew. 18